File PDF bản tiếng Anh Chỉ 50K. Nhắn tin Zalo>>

rating

Trading Option as a Professional

Trading Option as a Professional. Options contract fundamental and options' price behavior - James B. Bittman.

Đặt in tại HoaXanh - Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

  • 140,000đ
  • Mã sản phẩm: P13003
  • Tình trạng: 2

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá