Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: Candlestick Charting, dummies

rating

Candlestick Charting for Dummies

Sách căn bản về  đồ thị Candlestick cho người mới bắt đầu. Thuộc series for Dummies nên rất dễ hiểu.

Đã có bản mới nhất Candlestick Charting for dummies 2nd 2022 >>

  • 150,000đ
  • Mã sản phẩm: D
  • Tình trạng: 2

Getting Familiar with Candlestick Charting and Technical Analysis

Understanding Charting and Where Candlesticks Fit In

Getting to Know Candlestick Charts

Building a Base of Candlestick Chart Knowledge

Using Electronic Resources to Create Full Charts

 

Working with Simple Candlestick Patterns

Working with Straightforward Single-Stick Patterns

Single-Stick Patterns That Depend on Market Context

Working with Bullish Double-Stick Patterns

Utilizing Bearish Double-Stick Patterns

 

Making the Most of Complex Patterns

Getting the Hang of Bullish Three-Stick Patterns

Trading with Bearish Three-Stick Patterns

 

Combining Patterns and Indicators

Using Technical Indicators to Complement Your Candlestick Charts

Buy Indicators and Bullish Reversal Candlestick Patterns

Sell Indicators and Bearish Reversal Candlestick Patterns

Using Technical Indicators Alongside Bullish-Trending Candlestick Patterns

Combining Technical Indicators and Bearish-Trending Candlestick Patterns

Ten Myths about Charting, Trading, and Candlesticks

Ten Tips to Remember about Technical Analysis

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá