Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: Commercial Real Estate, investing, dummies

rating

Commercial Real Estate Investing for Dummies

Kiến thức kinh doanh bất động sản thương mại cho người mới bắt đầu. Sách đặc biệt dành cho những bạn trẻ muốn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản.

Đặt in tại HoaXanh - Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

  • 130,000đ
  • Mã sản phẩm: D
  • Tình trạng: 2

Getting to Know Commercial Real Estate Investing

Just Imagine . . . Commercial Real Estate and You!

A Crash Course in Commercial Real Estate Investing

Evaluating Commercial Real Estate

 

Getting Started Making Deals

On Your Mark, Get Set, Go Find Deals

Strategies for Making Offers and Negotiating

Due Diligence: Doing Your Homework

Closing Your Deal

 

Funding Your Deals: Financing and Lending

Conventional Financing Options

Getting Creative with Financing

Raising Capital and Forming Partnerships

 

Day-to-Day Ownership and Operations

Property Management: Who’s Minding Your Ship?

Protecting Your Assets

Why Properties Fail

 

Kicking Your Investing into High Gear

Making a Success Out of Commercial Fixer-Uppers

Land Development: The Heart of Commercial Real Estate

Expert Tax Advantages and Strategies

Leaping into a Commercial Real Estate Career

Ten Ways to Increase Your Property Value

en or So Easy Ways to Network

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá