Sách Mới Cập Nhật

  • Tài Chính Chứng Khoán
  • Sách Kinh Doanh và Công Việc
So sánh sản phẩm (0)
rating

High Power Investing All in One for Dummies

270,000đ

10 Books in One: Stock investing, Bond Investing, Exchange Trade Fund (ETF), Annuities, Futures and Options, commodities, currency trading, hedge fund, value investing, technical analysis. Đặt in High Power Investing All in One for Dummies tại HoaXanh.

rating

Commercial Real Estate Investing for Dummies

130,000đ

Kiến thức kinh doanh bất động sản thương mại cho người mới bắt đầu. Sách đặc biệt dành cho những bạn trẻ muốn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Đặt in tại HoaXanh - Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

rating

The Next Big Investment Boom Learn the secrets of investing from a master and how to profit from COMMODITIES

90,000đ

The next Big Investment Boom Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

The Little Book of Commodity Investing

100,000đ

Little Book of Commodity Investing Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.  

rating

Commodity Investing Maximizing Return through Fundamental Analysis

100,000đ

Hiểu về phân tích cơ bản khi đầu tư trên sàn giao dịch hàng hoá. Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

Commodity Investing and Trading

150,000đ

Commodity Investing and Trading. Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

Neuro Investing Build a new Investing Brain

150,000đ

Sách phân tích chi tiết về tâm lý trong đầu tư, tâm lý hành vi ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư, giao dịch tài chính. Cho nên muốn có những quyết định đúng trong đầu tư thì trước tiên cần xây…

rating

Investor Behavior The Psychology of Financial Planning and Investing

220,000đ

Investor Bahavior the Psychology. Tâm lý hành vi của nhà đầu tư. Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

Forecasting Financial Markets The Psychology of Successful Investing 5th

170,000đ

Quyển sách dự đoán thị trường dựa trên tâm lý nhà đầu tư.  Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

All About Devident Investing

95,000đ

Tìm hiểu về hình thức đầu tư dựa trên lợi tuất cổ phần. Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

Hiển thị 1 đến 3 của 3 (1 trang)