So sánh sản phẩm (0)
rating

Timing Techniques for Commodity Futures Markets

120,000đ

Đặt in sách Timing Techniques for Commodity Futures Markets tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Commodity Modeling and Pricing Methods for Analyzing Resource Market Behavior

110,000đ

Đặt in sách Commodity Modeling and Pricing Methods for Analyzing Resource Market Behavior tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Commodity Investing Maximizing Return through Fundamental Analysis

100,000đ

Hiểu về phân tích cơ bản khi đầu tư trên sàn giao dịch hàng hoá. Đặt in sách Commodity Investing Maximizing Return through Fundamental Analysis tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Commodity Investing and Trading

150,000đ

Đặt in sách Commodity Investing and Trading tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Commodity Fundamentals: How To Trade the Precious Metals, Energy, Grain, and Tropical Commodity Markets

100,000đ

Sách cơ bản về giao dịch hàng hoá cho người mới bắt đầu.  Đặt in sách Commodity Fundamentals: How To Trade the Precious Metals, Energy, Grain, and Tropical Commodity Markets tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Commodity Derivatives Markets and Applications

110,000đ

Sách cung cấp thông tin về các loại hàng hoá khác nhau được giao dịch trên thị trường hàng hoá tương lai. Đặc điểm của từng loại hàng hoá, yếu tố ảnh hưởng đến giá.  Đặt in sách Commodity Derivatives Markets and Applications tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

rating

Getting Started in Commodities

175,000đ

Sách viết dễ hiểu, chi tiết toàn bộ kiến thức về thị trường hàng hóa cần thiết cho người mới bắt đầu. Các loại hàng hoá, các yếu tố ảnh hưởng như cung cầu, mùa vụ. Cách thức giao dịch hàng hóa như thị trường chứng khoán hoặc thị trường phái sinh và các chiến thuật. Cách phân tích giá hàng hoá dựa trên…

rating

Currency Trading For Dummies 3rd Edition

150,000đ

Currency trading for dummies 3rd edition. Cung cấp kiến thức kinh doanh tiền tệ cho người mới bắt đầu. Cách viết chi tiết, giải thích cụ thể dành cho người chưa biết gì về lĩnh vực tiền tệ. Đặt in tại HoaXanh - Sách  màu đóng gáy keo nhiệt.

Hiển thị 25 đến 32 của 32 (4 trang)