Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Forex Wave Theory

Technical analysis for spot and futures currency trader, Jame  LL. Bickford.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

 • 100,000đ
 • Mã sản phẩm: FO1136
 • Tình trạng: 2

Forex Wave Theory explore:

 • Currency Markets_ Spot Currencies; Currency Futures
 • Technical Analysis_ Pattern Recognition; Econometric Models; Crossover Trading Systems; Wave Theory
 • Reversal Charts_Point & Figure Charts; Renko Charts; Swing Charts
 • Brief History of Wave Theory_ Origin of Wave Theory; Gann Angles; Kondratiev Wave; Elliott Wave Theory; Gartley Patterns; Goodman Swing Count System
 • Two-Wave Cycles_Two-Wave Cycle Properties; Enhancing the Forecast
 • Three-Wave Cycles_Basic Three-Wave Cycle Types; Forecasting the Third Wave
 • Four-Wave Cycles_Multi-Wave Cycle Names; Four-Wave Cycle Properties
 • Five-Wave Cycles_Properties; Forecasting the Fifth Wave
 • Six-Wave Cycles_Properties; Forecasting the Sixth Wave; Double-Wave Forecasting
 • Advanced Topics_Data Operations; Swing Operations

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá