rating

Forex Wave Theory

Technical analysis for spot and futures currency trader, Jame  LL. Bickford.

Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

 • 100,000đ
 • Mã sản phẩm: FO1136
 • Tình trạng: 2

Forex Wave Theory explore:

 • Currency Markets_ Spot Currencies; Currency Futures
 • Technical Analysis_ Pattern Recognition; Econometric Models; Crossover Trading Systems; Wave Theory
 • Reversal Charts_Point & Figure Charts; Renko Charts; Swing Charts
 • Brief History of Wave Theory_ Origin of Wave Theory; Gann Angles; Kondratiev Wave; Elliott Wave Theory; Gartley Patterns; Goodman Swing Count System
 • Two-Wave Cycles_Two-Wave Cycle Properties; Enhancing the Forecast
 • Three-Wave Cycles_Basic Three-Wave Cycle Types; Forecasting the Third Wave
 • Four-Wave Cycles_Multi-Wave Cycle Names; Four-Wave Cycle Properties
 • Five-Wave Cycles_Properties; Forecasting the Fifth Wave
 • Six-Wave Cycles_Properties; Forecasting the Sixth Wave; Double-Wave Forecasting
 • Advanced Topics_Data Operations; Swing Operations

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá