So sánh sản phẩm (0)
rating

Mastering Elliott Wave Principle

70,000đ

Bloomberg Financial Series, elementaryelementary, concepts, wave patterns and practic excercises. Đặt in tại HoaXanh.

rating

Elliott Wave Techniques Simplified

90,000đ

How to use the probability matrix to profit on more trade. This simplified approach that will help you identify cycles, anticipate trends, and cash in on your trades. Đặt in tại HoaXanh

rating

Bộ Sách Price Action của Galen Woods

500,000đ

Bộ sách Price Action của Galen Woods gồm 6 cuốn, có thể đặt in từng cuốn. Sách in màu: How to trade with price action (Master) How to trade with price action (Strategies) Day Trading with price action Volume I, II, III, IV

rating

DeMark Indicators

95,000đ

DeMark Indicators Bloomberg Market Essentials Technical Analysis by Jason Perl. Sách là tập hợp những chiến thuật phân tích kỹ thuật của Tom Demark tạo thành một bộ công cụ riêng. Đặt in tại HoaXanh.

rating

Bộ Sách 3 Cuốn Dành Cho Nhà Đầu Tư và Phân Tích Chứng Khoán Chuyên Nghiệp

480,000đ

Đây là bộ sách 3 cuốn chuyên dành cho nhà đầu tư và phân tích chứng khoán chuyên nghiệp: Investment Psychology Explained, Technical Analysis And Stock Market Profits, Chart Patterns after the Buy. Đặt in tại HoaXanh. Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

rating

Bộ Sách 2 Cuốn Ed Ponsi Forex Patterns and Probabilities và The Ed Ponsi Forex Playbook

190,000đ

Bộ sách 2 cuốn của Ed Ponsi bao gồm Forex Patterns and Probabilities và The Ed Posin Forex Playbook. Quyển Forex Patterns and Probabilities dạy cách trade theo xác xuất tạo ra tỉ lệ an toàn khi trade rất cao dù có khi không đoán đúng xu hướng thị trường. Đặt in bộ sách 2 cuốn tại HoaXanh. Xem sách mẩu…

rating

Forex Price Action Scalping Bob Volman

120,000đ

Forex Price Action Scalping, an in-depth look into the field of professional scalping by Bob Volman. Cùng tác giả với quyển Understanding Price Action. Tham khảo Bộ Sách Price Action Của Bob Volman Forex Price Action Scalping Và Understanding Price Action. Đặt in tại HoaXanh. Sách bìa màu đóng gáy keo…

rating

Bộ Sách Price Action của Bob Volman Forex Price Action Scalping và Understanding Price Action

260,000đ

Bộ Sách Price Action của Bob Volman Forex Price Action Scalping: an in-depth look into the field of professional scalping và Understanding Price Action: practical analysis of the 5-minute time frame. Đặt in tại HoaXanh. Xem sách mẩu trong video bên dưới.

Hiển thị 1 đến 8 của 84 (11 trang)