File PDF bản tiếng Anh Chỉ 50K. Nhắn tin Zalo>>

So sánh sản phẩm (0)
rating

Bộ Sách 12 Cuốn PDF của Galen Woods

200,000đ

Bộ sách 12 cuốn PDF của Galen Woods trong một file nén. How to trade with price action ( kickstarter, Master, Strategies). Day Trading with price action (Vol I, II, III, IV). Anti Climax pattern, Trade with Volume, Technician's ToolBox, Risk Manager, Thinking Trader.

rating

Charting and Technical Analysis

50,000đ

File PDF Charting and Technical Analysis Fred MacAllen. Mua và nhận file qua Zalo:

rating

Trading for dummies 5th

155,000đ

File PDF Trading for dummies 5th. Phiên bản mới nhất hướng dẫn về giao dịch tài chính dành cho người mới. Đặt in màu tại HoaXanh.

rating

Candlestick Charting for dummies 2nd 2022

50,000đ

Candlestick Charting for dummies 2nd 2022.

rating

Commodities for Dummies 3rd edition 2023 Amine Bouchentouf

145,000đ

Phiên bản mới nhất Commodities for Dummies 2023. Ngoài những cập nhật về Soft và Grain Commodities như cà phê, ca cao, bắp, lúa mì còn có phần Renewable Energy commodities. Đặt in tại HoaXanh. Xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

The Secret Science of Price and Volume

85,000đ

Techniques for spotting market trend, hot sectors, and the best stocks. Đặt in tại HoaXanh.

rating

Point and Figure Charting Thomas J Dorsey

135,000đ

Point and Figure Charting Thomas J Dorsey. The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices Sách về Point & Figure Chart. Đặt in tại HoaXanh

rating

The Definitive Guide to Point and Figure Jeremy Du Plessis

200,000đ

Sách in màu The Definitive Guide to Point and Figure chart. Đặt in tại HoaXanh.

Hiển thị 1 đến 8 của 101 (13 trang)