rating

My Journey of Discovery to Wyckoff Volume Spread Analysis

Nằm trong loạt sách của Wyckoff nên chứa đựng những giao dịch thực tế phân tích chứng khoán đảo chiều dựa vào chart pattern và Volume. Sách bản scan.

 

  • 100,000đ
  • Mã sản phẩm: MY-110738
  • Tình trạng: 2

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá