Sách Mới Cập Nhật

  • DK Publishing
  • Tài Chính Chứng Khoán
  • Bộ Sách Tài Chính Chứng Khoán
So sánh sản phẩm (0)
rating

Essential Managers Managing Budgets

80,000đ

Nằm trong bộ sách dành cho nhà quản lý Essential Managers, đây là cuốn chuyên về quản lý ngân sách.  Đặt in màu tại HoaXanh. Sách in màu. Xem sách in mẩu trong video bên dưới.  

Hiển thị 0 đến 0 của 0 (0 trang)