File PDF bản tiếng Anh Chỉ 50K. Nhắn tin Zalo>>

So sánh sản phẩm (0)
rating

Trading Psychology for dummies 2022

50,000đ

File PDF Trading Psychology for dummies 2022 by Roland Ullrich, CFA.

rating

Behavioral Finance UBS Wealth Management Research

Liên hệ

Tài liệu 60 trang của bộ phận quản lý tài sản của ngân hàng đầu tư UBS hướng dẫn cho khách hàng có kiến thức về tâm lý hành vi trong đầu tư. Tải tập tin ở mục file đính kèm, ngay góc trái

rating

The Discipline Trader Mark Douglas

95,000đ

The Discipline Trader Mark Douglas Developing Winning Attitudes. Quyển sách nằm trong bộ 3 cuốn của Mark Douglas: Mastering the trade 3rd,  the Disciplined Trader và Trading in the Zone. Đặt in bản tiếng Anh tại HoaXanh.

rating

Trading in the Zone Mark Douglas

80,000đ

Quyển sách nằm trong bộ 3 cuốn của Mark Douglas: Mastering the trade 3rd,  the Disciplined Trader và Trading in the Zone. Đặt in bản tiếng Anh tại HoaXanh.

rating

TraderMind Get a Mindful Edge in the Markets

100,000đ

TraderMind is an essential resource for understanding and applying mindfulness-based approaches that help to enhance an individual trader's overall performance.  Đặt in tại HoaXanh.

rating

The Mental Game of Trading

120,000đ

The Mental Game of Trading,A System for Solving Problems with Greed, Fear, Anger, Confidence, and Discipline. Đặt in tại HoaXanh.

rating

Market in Profile

85,000đ

Market in Profile, profiting from the Auction Process. Đặt in tại HoaXanh.

rating

Mastering Hurst Cycles Analysis

110,000đ

A modern treatment of Hurts original system of market analysis. Đặt in tại HoaXanh.  

Hiển thị 1 đến 8 của 76 (10 trang)