Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Simply Quantum Physics

Sách hình ảnh dành cho trẻ em giải thích về vật lý lượng tử.

Đặt in màu tại HoaXanh. Sách màu 162 trang

  • 100,000đ
  • Mã sản phẩm: SI4647
  • Tình trạng: 2

 

Quantum physics describes the way the universe behaves on the very smallest scales. Far below the limits of even the most powerful microscopes, it governs the behaviors and interactions of atoms and the particles from which they are made—the fundamental building blocks of matter. Scientists only confirmed the existence of subatomic particles with J.J. Thomson’s discovery of the electron in 1897, but the possibility that these tiny particles can sometimes behave like waves, which is key to the strange behavior of the quantum world, was only suggested by Louis Victor de Broglie in 1924.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá