Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

The Complete Sailing Manual 5th

Sách hình ảnh của DK hướng dẫn mọi thứ về hàng hải, từ những quy tắc đơn giản đến phức tạp trong hàng hải. Sách hướng dẫn chi tiết từ thắt các nút thắt, cách chèo những ghe nhỏ đến điều khiển những con thuyền buồm và các loại tàu thuyền hiện đại.

  • 50,000đ
  • Mã sản phẩm: TH3963
  • Tình trạng: 1

Sailing is a complex sport. Not all of us have easy access to instruction, but Steve’s book solves this problem. Whether you want to sail dinghies or larger yachts, and whether you want to race or cruise, Steve’s passion for sailing—and the comprehensive information presented here—will enable you to get the most from your time afloat.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá