Lọc Tìm kiếm

So sánh sản phẩm (0)
rating

Statistics for management and economics 11e

390,000đ

Statistics for management and economics Keller, Gerald. Đặt in màu tại HoaXanh.

rating

Fundamentals of Corporate Finance ninth edition

340,000đ

Fundamentals of Corporate Finance ninth edition. Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan. Đặt in màu tại HoaXanh.

rating

Corporate Finance 12th Edition

430,000đ

Corporate Finance twelfth Edition. International Student Edition. Đặt in màu tại HoaXanh. Sách in màu chia làm 2 cuốn. Xem sách mẩu trong trong video bên dưới.

rating

Mental Wellness

150,000đ

Mental Wellness A Holistic Approach to Mental Health and Healing. Quyển sách giúp nâng cao sức khoẻ tinh thần bằng các phương pháp trị liệu từ thiên nhiên. Đặt in màu tại HoaXanh.

rating

Fundamentals of Financial Management 15e

360,000đ

Fundamentals of Financial Management 15e. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston. Đặt in màu tại HoaXanh. Xem sách in mẩu bên dưới.

rating

Introduction to Finance Markets Investments and Financial Management 16th Edition

250,000đ

Introduction to Finance Markets, Investments, and Financial Management 16th edition. RONALD W. MELICHER, EDGAR A. NORTON. Đặt in màu tại HoaXanh. Xem sách in mẩu bên dưới.  

rating

BKS Iyengar Yoga The Path to Holistic Health

190,000đ

BKS Iyengar Yoga The Path to Holistic Health. Đặt in màu tại HoaXanh.

rating

SuperSimple Maths

145,000đ

Nằm trong bộ sách SimperSimple của DK Publishing: Maths, Physics, Biology, Chemistry. Đặt in màu tại HoaXanh. Xem sách mẩu trong video bên dưới.

Hiển thị 1 đến 8 của 296 (37 trang)