Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Trading Classic Chart Patterns by Thomas Bulkowski

Trading Classic Chart Patterns by Thomas Bulkowski. Đây là quyển sách tham khảo sau khi đọc Encyclopedia of Chart Patterns

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 150,000đ
  • Mã sản phẩm: TRA090118
  • Tình trạng: 2

In his follow-up to the well-received Encyclopedia of Chart Patterns, Thomas Bulkowski gives traders a practical game plan to capitalize on established chart patterns. Written for the novice investor but with techniques for the professional, Trading Classic Chart Patterns includes easy-to-use performance tables, vivid case studies, and a scoring system that makes trading chart patterns simple. This comprehensive guide skillfully gives investors straightforward solutions to profitably trading chart patterns. Trading Classic Chart Patterns also serves as a handy reference guide for favorite chart patterns, including broadening tops, head-and-shoulders, rectangles, triangles, and double and triple bottoms. Filled with numerous techniques, strategies, and insights, Trading Classic Chart Patterns fits perfectly into any pattern trader's arsenal.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá