Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Trend Trading

Timing market tides, KEDRICK F. BROWN

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 90,000đ
  • Mã sản phẩm: TRE230408
  • Tình trạng: 2

PART I TREND TRADING PSYCHOLOGY 1

CHAPTER 1 Elements of an Edge 3

CHAPTER 2 What Can an Equity Trader Learn from

a Futures Trend Follower? 31

CHAPTER 3 Equity Trend Following in Action 57

PART II TREND TRADING TACTICS 75

CHAPTER 4 Three-Dimensional Technical Analysis 77

CHAPTER 5 Structuring a Trend Trade 117

CHAPTER 6 Structuring a Trend Trading Portfolio 153

CHAPTER 7 Out of the Box: Further Possibilities 171

Epilogue 195

APPENDIX Trend Trading Worksheets and Checklists 197

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá