Lọc Tìm kiếm

So sánh sản phẩm (0)
rating

GMAT Prep 2023 for dummies

50,000đ

File PDF GMAT Prep 2023 for dummies Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF:

rating

600 plus ChatGPT Prompts with 45 plus Categories

120,000đ

the ultimate chatgpt prompt guide, consise and effective respond. Hơn 600 mẩu câu lệnh hỏi chatGPT với 45 lĩnh vực khác nhau.

rating

Principles Of Corporate Finance fourteenth edition

395,000đ

Principles Of Corporate Finance 14th  Brealy, Myers, Allen, Edmans. Đặt in màu tại Hoa Xanh. Xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

Hook Point how to stand out in a 3 second world Brendan Kane

90,000đ

File PDF Hook Point how to stand out in a 3 second world. If you want to cut through the clutter and build a massive business or personal brand, Brendan Kane and Hook Point are your secret weapons.

rating

Bộ 9 Cuốn Bản PDF Essential Managers New Edition

200,000đ

Đây là File nén Zip chứa bộ 9 cuốn Essential Manager new edition: Selling, Leadership, Presenting, Negotiating, Managing People, Project Management, Achieving High Performance, Effective Communication, Flexible Working. Bộ 9 File PDF chỉ 200K -->

rating

Quilt Step by Step

150,000đ

File PDF Quilt Step by Step. Quyển sách này hướng dẫn làm những tác phẩm trang trí trong nhà với các hoa văn và cách phối hợp màu sắc.

rating

Kama Sutra a Position a day 2023

50,000đ

Sách in màu 384 trang, Kama Sutra mỗi ngày một tư thế.

rating

The Golf Book new edition

250,000đ

Đây là quyển sách hình ảnh của DK nói về văn hoá và con người trong bộ môn thể thao Golf. Khác với quyển "The complete Golf Manual", nói về kỹ thuật chơi Golf. Nếu muốn học chơi Golf hãy mua cuốn the complete Golf Manual.

Hiển thị 25 đến 32 của 257 (33 trang)