Sách Mới Cập Nhật

  • Tài Chính Chứng Khoán
  • Sách Kinh Doanh và Công Việc
So sánh sản phẩm (0)
rating

Neuro Investing Build a new Investing Brain

150,000đ

Sách phân tích chi tiết về tâm lý trong đầu tư, tâm lý hành vi ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư, giao dịch tài chính. Cho nên muốn có những quyết định đúng trong đầu tư thì trước tiên cần xây…

Hiển thị 0 đến 0 của 0 (0 trang)